Naše sdružení podpořili, nebo podporují:

Tesco
Dotační program EU
Město Český Těšín
Zeměkvět

Projekt Bilingvní Montessori Třída

Visegrad Ve snaze pomoci vytvořit návaznost školní docházky pro absolventy dětské skupiny Campanella (kde jsou děti vedeny podle principů Montessori pedagogiky) spolek Campanella, z.s. ve školním roce 2020-2021 "dal křídla" první vlaštovce v podobě projektu Bilingvní Montessori třídy pro děti ve věku 5-7 let.

Partnerem projektu byla polská organizace Fundacja Punktum Montessori z sousedního Cieszyna, jejíž členové se aktivně podíleli na zajištění pedagogického vedení třídy i na technicko-organizačních záležitostech. Třída fungovala v prostorách budovy na ulici Školní v Českém Těšíně, přičemž výuky se účastnily děti jak z českých, tak z polských rodin. Ta byla vedena českými i polskými pedagogy dvojjazyčně, s důrazem na pěstování vzájemného respektu k oběma kulturám.

Celý projekt bylo možné realizovat především díky podpoře Mezinárodního visegrádského fondu, přesněji projektu Bilingual Montessori Class. Bylo tak umožněno zakoupení Montessori pomůcek, tiskárny a fotoaparátu pro organizační a administrativní účely, dále byla podpora využita k pokrytí nákladů na nájem prostor, školení pedagogů a zřízení webových stránek. Nelehké pandemické období realizaci projektu zcela nenahrávalo, a tak byla výuka několikrát z důvodu protikoronavirových opatření i na několik týdnu přerušena... Bohužel stejně tak bylo znemožněno pokračování projektu dle původního záměru, tj. začlenění Montessori třídy do struktur ZŠ s pol. jaz. vyuč. v Těrlicku od září 2021 (z důvodu velkého opoždění rekonstrukce prostor potřebných pro třídu).

Na jaře 2021 se ale reálné návaznosti projektu otevřela další možnost, a to v podobě nově vznikající školy Lokahi. Ta ve svoji filosofii vychází mj. také z Montessori pedagogiky, je otevřena i dvojjazyčnému (polsko-českému) vzdělávání a působí taktéž v Českém Těšíně (do budoucna v sousedním Chotěbuzi). Děti, které tak v roce 2020-2021 docházely do Bilingvní Montessori třídy, nyní úspěšně pokračují ve škole Lokahi (www.skolalokahi.cz) My jsme za tuto možnost velmi vděční a doufáme i nadále v úspěšnou spolupráci.